Główny > Odżywianie

Za mało powietrza podczas oddychania: 23 powody, co robić i jakie testy są potrzebne

Zaburzeniom serca, mózgu, układu krwionośnego i innym zaburzeniom towarzyszy masa manifestacji.

Konkretny obraz zależy od diagnozy. Od skoków ciśnienia krwi i ogólnego złego samopoczucia po problemy z płucami, zaburzenia rytmu serca, w tym niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Jeśli oddychanie jest trudne i nie ma wystarczającej ilości powietrza, przyczyną może być niewystarczające krążenie krwi w strukturach serca, choroba niedokrwienna serca jest częstym czynnikiem wywołującym, a podobne objawy występują na tle prawidłowych patologii płuc: astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, procesów zapalnych i innych diagnoz.

Diagnoza różnicowa wymaga oceny wszystkich objawów, a także obiektywnych miar. Analizy instrumentalne, przynajmniej laboratoryjne.

Leczenie zależy od pierwotnej przyczyny. W niektórych przypadkach terapia jest specyficzna, a nie leki. Sugeruje to normalizację tła emocjonalno-psychologicznego. Hipnoza Ericksona i inne podobne zdarzenia.

Prognozy są zmienne, określone przez diagnozę. Na szczęście naprawdę poważne choroby są stosunkowo łatwe do wykrycia..

Zaburzenia czynności serca

Często występują jako przyczyny duszności. Kluczową rolę odgrywają następujące możliwe zaburzenia struktur serca:

Wady anatomiczne

W przeciwnym razie wady wrodzone lub nabyte. W zależności od nasilenia naruszenia objawy w postaci braku powietrza, osłabienia, nietolerancji aktywności fizycznej będą różnić się budową i intensywnością.

Jeśli podczas oddychania nie ma wystarczającej ilości powietrza, przyczyną mogą być określone choroby: niewydolność zastawki mitralnej, aorty, zastawek trójdzielnych, problemy z przegrodami i inne.

Większość zaburzeń można wykryć od dzieciństwa, niemal natychmiast po urodzeniu. Pytanie może polegać na długoterminowej kompensacji, wtedy objawy pojawią się znacznie później, kiedy narząd mięśniowy przestanie sobie radzić..

Drugi szczyt manifestacji wad występuje za 14-18 lat. Ściśle chirurgiczne leczenie, zgodnie ze wskazaniami.

Lecz terapia nie jest wymagana we wszystkich sytuacjach, zależy to od stanu, obecności i nasilenia zaburzeń dysfunkcyjnych, niewydolności krążenia tkanek i układów.

Zapalna choroba mięśnia sercowego

Także worki osierdziowe. Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia występują stosunkowo rzadko. Te diagnozy są zwykle zakaźne..

Procesom septycznym towarzyszy silny tachykardia (czuje się, jakby serce biło mocno), który nie ustępuje nawet w ciemności, skokami ciśnienia krwi, zniszczeniem tkanki mięśnia sercowego.

Śmiertelne konsekwencje są całkiem możliwe bez jakości i pilnej pomocy. Śmierć następuje w wyniku zatrzymania akcji serca i krytycznego spadku funkcji pompowania..

Istnieje inny rodzaj podobnego problemu - zapalenie autoimmunologiczne. Kiedy mechanizmy obronne organizmu błędnie zaczynają atakować własne komórki.

Oba rodzaje zapalenia mięśnia sercowego są leczone w szpitalu, pod ścisłym nadzorem lekarzy..

Niewydolność serca

Diagnoza jest obszerna pod względem objawów klinicznych i przyczyn rozwoju.

Wszystko może wywołać zaburzenie: od długotrwałego nadmiernego wysiłku fizycznego, jak u sportowców, po zakaźne lub autoimmunologiczne stany zapalne występujące powyżej, a brak powietrza podczas oddychania jest przewlekłym objawem.

W miarę postępu choroby staje się ona coraz silniejsza. Jeśli na początkowych etapach występują odchylenia po intensywnym wysiłku fizycznym, to w rozwiniętych wspinaczka po schodach jest już prawie wyczynem.

Przeczytaj więcej na temat objawów niewydolności serca w zależności od etapu w tym artykule..

Pacjent staje się głęboko niepełnosprawny. Ostra niewydolność serca powoduje uduszenie, uduszenie. Często ten stan kończy się śmiercią pacjenta.

Dławica piersiowa

Powodem, dla którego trudno jest oddychać, nie ma wystarczającej ilości powietrza, jest gwałtowny spadek funkcji pompowania serca, wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej i naruszenie wymiany gazowej.

W taki prosty sposób ciało próbuje zrekompensować odżywianie samych struktur serca. Jednak ten mechanizm jest nieskuteczny.

Dławica piersiowa - rodzaj niewydolności wieńcowej, „młodsza siostra” zawału serca.

Proces jest identyczny. Z tą różnicą, że nie ma chwilowej lawinowej śmierci mieszanej tkanki.

Odzyskiwanie stanowi pewne trudności. Konieczne jest systematyczne stosowanie leków z kilku grup: beta-blokery, organiczne azotany, środki normalizujące ciśnienie krwi, zwiększające funkcję skurczową (glikozydy).

Przeczytaj więcej na temat ataku dławicy piersiowej, pierwszej pomocy i dalszego powrotu do zdrowia tutaj.

Zaburzenia rytmu różnego rodzaju i ciężkości

Na przykład klasyczny częstoskurcz zatokowy. Wzrost liczby ruchów oddechowych na minutę jest reakcją odruchową organizmu na skok pojemności minutowej serca. Jest za dużo krwi, musisz zapewnić wymianę gazu.

To samo dotyczy innych postaci: dodatków, migotania. Chociaż mechanizm tutaj jest inny.

Wręcz przeciwnie, spada funkcja pompowania. Dlatego ciało stara się zintensyfikować oddychanie, aby poprawić hemodynamikę (przepływ krwi) i przynajmniej w jakiś sposób zaspokoić zapotrzebowanie systemów na składniki odżywcze i tlen.

Kardiomiopatie, procesy dystroficzne

Wrodzony lub nabyty. Jako opcja prywatna, w wyniku długotrwałego spożywania napojów alkoholowych, uprawiania sportu w nieuzasadnionych ilościach, infekcji, innych warunków, które wywołują taki wynik.

Przeczytaj więcej o rodzajach kardiomiopatii w tym artykule..

Procesy dystroficzne są bardziej typowe dla chorób serca i naczyń krwionośnych, jako powikłanie.

Przeczytaj więcej na temat rodzajów kardiomiopatii, objawów i metod leczenia tutaj..

Zawał serca

Ostre zaburzenia krążenia w mięśniu sercowym. W warstwie mięśniowej brakuje żywienia i tlenu przez tętnice wieńcowe. Dlaczego jest inne pytanie? Możliwe miażdżyca, wady rozwojowe.

Rezultatem jest śmierć tkanek z typowymi objawami. Pacjent ma trudności z oddychaniem, arytmia rozwija atak paniki, silny ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, problemy ze świadomością, inne zjawiska.

Ciężki oddech może przerodzić się w bezdech - jego całkowity brak, śpiączkę, zapaść i śmierć.

Już po zawale serca, nawet jeśli konsekwencje są minimalne, nadal występują odchylenia strukturalne. W szczególności obserwuje się bliznowacenie mięśnia sercowego (miażdżyca)..

Tkanka funkcjonalna zostaje zastąpiona tkanką łączną; nie kurczy się. Zmniejsza się zdolność pompowania, zaczyna się niewydolność serca. Co więcej, konsekwencje są już jasne..

Choroby tego rodzaju są diagnozowane i leczone przez kardiologa. Jeśli to konieczne, przyciągnij chirurga naczyniowego.

Opisano objawy stanu przed zawałem..

Patologia płuc

Liczne i równie niebezpieczne. Mają inne pochodzenie.

Przewlekła choroba obturacyjna (POChP)

Występuje najczęściej u palaczy. Pracownicy przemysłu niebezpiecznego są nieco w tyle: hutnicy, tekstylnicy, chemicy i inni.

Objawy nie ograniczają się do jednej stale utrudniającej oddychanie i spadku zdolności fizycznych..

Wykryto również zmianę kształtu palców i paznokci, zauważono typowe objawy obiektywne, takie jak silny świszczący oddech, osłabiony oddech od strony pierwotnej zmiany.

Zaburzenie jest diagnozowane na zdjęciu rentgenowskim, głównie na CT.

Zatorowość płucna

Jeśli naczynie jest częściowo zablokowane, możliwy jest powolny przebieg procesu patologicznego. Z niewielkimi objawami. Ból w klatce piersiowej Znacznie gorzej, gdy zakrzep krwi, zakrzep krwi prowadzi do całkowitego zamknięcia tej samej tętnicy.

Powoduje to krytyczne naruszenia procesu wymiany gazu, nieunikniona szybka śmierć pacjenta jest prawie nieunikniona.

Ostatnią rzeczą, którą pacjent odczuwa, jest dyskomfort w klatce piersiowej, a następnie utrata przytomności. Jest tylko kilka minut na ustabilizowanie się.

Biorąc pod uwagę, że nikt nie spodziewa się takiej „niespodzianki”, prawdopodobieństwo udzielenia pomocy na czas jest praktycznie zerowe.

Powietrze w klatce piersiowej (odma opłucnowa)

W wyniku obrażeń lub innych obrażeń otwartych. Zwykle nie powinno tu być gazów atmosferycznych.

Kiedy się zaczyna, zaczyna się kompresja struktur płucnych. Stąd kaszel, szybki płytki oddech, uczucie duszności. Możliwe, a nawet prawdopodobne uduszenie.

Konieczne są pilne działania w celu przywrócenia odpowiedniej funkcji układu oddechowego.

Guzy

Łagodny i częściej złośliwy. Prowokuj nie tylko duszność i kaszel, ale także krwioplucie. Uczucie obcego ciała gdzieś w klatce piersiowej, ciężkość. Osłabienie, senność, bóle głowy, nienormalna utrata masy ciała występują nieco później, wraz z rozwojem i postępem procesu nowotworowego.

Zapalenie płuc

Zapalenie struktur płucnych. Daje silny, niemożliwy do powstrzymania kaszel. Wyraźne duszenie, niemożność wyciągnięcia wystarczającej ilości powietrza.

W warunkach szpitalnych wymagana jest wysokiej jakości opieka medyczna. Stosowane są głównie leki przeciwbakteryjne..

Częstym patogenem jest pneumokoki. Rzadziej flora pyogenna. Niezwykle rzadko - wirusy.

Zapalenie oskrzeli

Odróżnienie go od zapalenia płuc jest dość trudne nawet dla lekarzy. Wymagana specjalna diagnostyka. Przynajmniej badania krwi i radiografia.

Astma

Ma charakter alergiczny, możliwe są również zakaźne warianty procesu patologicznego. Nietolerancja na leki przeciwzapalne, sierść zwierząt, składniki żywności.

Całkowite wyleczenie jest niemożliwe. Leczenie objawowe, mające również na celu zapobieganie kontaktowi z prowokatorem kolejnego ataku astmy oskrzelowej.

Wymagane jest systematyczne stosowanie narkotyków. brak powietrza, silny kaszel, gwizdy w drogach oddechowych, w klatce piersiowej, wydzielina z plwociny, możliwa jest wysypka - te objawy to tylko wierzchołek góry lodowej.

Nieleczony proces patologiczny może prowadzić do uduszenia, uduszenia i śmierci z powodu powikłań..

Choroby układu oddechowego są jednym z głównych w ramach opisanych objawów. Odzyskiwanie nie zawsze jest możliwe.

Specjaliści - laryngolog, pulmonolog (zajmuje się płucami i drogami oddechowymi).

Choroby krwi

Kluczową przyczyną braku powietrza jest niedokrwistość. Dobrze znany proces, w którym zaburzona jest funkcja komórek o specjalnym kształcie płynnej tkanki łącznej - czerwonych krwinek.

Są produkowane w małych ilościach lub nie tolerują hemoglobiny w wystarczającym tempie i w wymaganych ilościach..

W zależności od pochodzenia choroba może być związana z niedoborem żelaza w organizmie. Jest to prawdopodobnie najczęstsza forma niedokrwistości..

Istnieje typ megaloblastyczny. Jest to związane z brakiem witaminy B12, jest uważane za potencjalnie bardziej śmiertelne niż inne odmiany.

Zaburzenie może być spowodowane czynnikami odżywczymi. Banalne niedożywienie, jednorodność diety jest w stanie zakończyć się w ten sposób. Jeśli wszystko jest w porządku z odżywianiem - musisz szukać problemów z wchłanianiem witamin i minerałów.

Niewydolność oddechowa, kaszel i inne objawy struktur płucnych występują spontanicznie i wydają się być bez wyraźnego powodu. W rzeczywistości tak nie jest..

W układach, tkankach i narządach brakuje tlenu, ponieważ komórki krwi nie są w stanie przenieść go wystarczająco szybko iw dużych ilościach.

Mechanizm kompensacyjny zaczyna działać: częściej oddycha, więcej mieszanki gazów dostaje się do płynnej tkanki i odpowiednio jest przenoszone do komórek.

Ale tak nie jest. Po formalnym zachowaniu płuc, oskrzeli, prawidłowej czynności serca pacjent odczuwa dyskomfort. Ustalenie przyczyny jest stosunkowo proste. Wystarczy zrobić ogólne badanie krwi.

Choroba jest dobrze wyleczona. W standardowych przypadkach witaminy i żelazo są sztucznie podawane w celu przywrócenia równowagi i stabilizacji hemodynamiki (przepływu krwi).

Lub musisz dostosować chorobę, która stała się przyczyną niewystarczającego zaopatrzenia w tkanki.

Diagnoza i leczenie są przywilejem hematologa.

Zaburzenia mózgu

Spotykaj się często. Zasadniczo są to stosunkowo nieszkodliwe stany związane z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego. Istnieje wiele groźniejszych diagnoz.

 • Guzy tkanki nerwowej. Łagodny i rakowy. Spotykają się prawie równie często. W zależności od konkretnej lokalizacji nasilenie objawów i ich charakter są różne.

Uszkodzenie określonych ośrodków może powodować problemy z oddychaniem. Biorąc udział w procesie pnia mózgu, nie można uniknąć szybkiej śmierci.

Obszar nie jest zatem obsługiwany, terapia paliatywna, nawet z łagodnym przebiegiem. Nowoczesne metody, takie jak nóż gamma, również nie zawsze mają zastosowanie..

 • Neuroinfekcja. Zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu jako główne. Wraz z porażką specjalnych ośrodków rozwija się krytyczna niewydolność oddechowa. Kaszel nie zawsze jest obecny.
 • Dystonia naczyniowo-naczyniowa. Nie niezależna choroba, ale osobny zespół. Ponadto niespecyficzny występuje w wielu warunkach.

Charakterystyczne są różne objawy: ból głowy, dezorientacja w przestrzeni, nudności, pocenie się, kołatanie serca, kaszel i duszność są opcją, ale nie zawsze.

 • Warunki neurotyczne. Są one związane ze stresującymi sytuacjami i osłabieniem ośrodkowego układu nerwowego, któremu towarzyszy uczucie braku powietrza. Może to być skurcz oskrzeli spowodowany przeciążeniem lub fałszywe odczucie spowodowane indywidualnymi cechami układu nerwowego.

Najczęściej stan ten nie wiąże się z niebezpieczeństwami, dlatego leczenie jako takie nie jest konieczne. Zaleca się opanowanie technik relaksacyjnych, zwiększenie odporności na stres i unikanie odpowiednich sytuacji.

Specjaliści - neurolog, psychoterapeuta, neurochirurg.

Inne czynniki

Nie dotyczą powyższego i stanowią odrębną grupę powodów..

 • Patologia tarczycy. Procesy zapalne są rzadkie. Główną kategorią chorób są nowotwory i rozlany wzrost tkanek. Wole, torbiele, procesy złośliwe.

Przy wystarczającej wielkości narządu, zmienionej patologią, rozpoczyna się ucisk dróg oddechowych, pojawia się podrażnienie, pacjent ma trudności z oddychaniem i rozwija się kaszel i uczucie guzka w gardle.

 • Ciąża. Naruszenie stwierdza się w późnych stadiach niektórych kobiet. To nie jest aksjomat, ale raczej indywidualna reakcja. Zwłaszcza jeśli owoc jest duży lub nie jeden.
 • Neuralgia międzyżebrowa. W wyniku osteochondrozy zapalenie mięśni. Towarzyszy mu nieznośny ból sztyletu w mostku. Oddech jest chwilowo wymuszony. Proces ten nie wiąże się z żadnymi niebezpieczeństwami, jednak jest niewygodny dla pacjenta, trudny do tolerowania.
 • Patologie gardła i inne infekcje. Zapalenie krtani, zapalenie migdałków, zapalenie tchawicy i inne podobne zaburzenia. Terapia zachowawcza, polega na stosowaniu leków przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, możliwe jest przepisywanie leków przeciwalergicznych.

Co zrobić z brakiem powietrza

Pytanie jest złożone. Wszystko zależy od konkretnego pochodzenia procesu patologicznego..

Następnie musisz ocenić charakter objawu, stopień jego nasilenia. Często problemom z oddychaniem towarzyszy atak paniki, więc podejście do zadania nie jest rozsądne.

Na początek zaleca się uspokoić. W wyraźnej klinice należy wezwać karetkę pogotowia. Ponadto nie można zrezygnować z pilnej korekty medycznej w następujących przypadkach:

 • Stan pogarsza się.
 • Zaczyna się rumienić.
 • Tkanki głowy stają się obrzęknięte, puchną, w tym oczy policzka, warg, nosa. Może to wskazywać na obrzęk Quinckego..
 • Występują nietypowe objawy: utrata przytomności, splątanie, wyraźny spadek ciśnienia krwi (objawia się zawrotami głowy, bólem głowy lub innych części czaszki, nudnościami, wymiotami, poceniem się, zimnem, ciemnieniem oczu), zmniejszoną częstością akcji serca.
 • Obserwowano silny ból w klatce piersiowej.

Przed przybyciem specjalistów musisz zachować spokój, usiąść, mniej się poruszać. Otwórz okno lub okno do wentylacji.

Możesz brać leki na własną rękę, ale mając na uwadze możliwe komplikacje.

Dozwolone stosowanie: leki przeciwhistaminowe (lepsze niż pierwsza generacja - Suprastin, Pipolfen i inne), leki rozszerzające oskrzela (Salbutamol, Berodual w postaci aerozolu). Na ból w sercu - Nitrogliceryna na ulgę.

Jeśli istnieją powody do hospitalizacji, nie należy odmawiać. To kwestia ratowania życia..

Jeśli przyczyny są w składzie nerwicowym, lepiej po prostu się uspokoić. Środki uspokajające oparte na składnikach ziołowych - waleriana lub motherwort w tabletkach - pomagają..

Zniknie uczucie braku powietrza, ale nie możesz nadużywać narkotyków. Możliwe jest stosowanie środków uspokajających, jeśli są one dozwolone przez lekarza.

Jakie egzaminy należy zdać

Lista jest standardowa. Wśród wydarzeń:

 • Ustne przesłuchanie pacjenta, zebranie wywiadu.
 • Możliwe jest EKG, echokardiografia, testy wysiłkowe, pomiar ciśnienia krwi i częstości akcji serca, codzienne monitorowanie.
 • Duszność i brak powietrza - podstawa do słuchania klatki piersiowej rutynowymi metodami z oceną dźwięku.
 • Rentgen struktur oddechowych, MRI lub CT w razie potrzeby. Analiza plwociny.
 • Tomografia mózgu, EEG do wykrywania aktywności elektrycznej układu nerwowego.
 • Ogólne badanie krwi, biochemia, ocena stężenia cukru.
 • Ultrasonografia tarczycy, badanie lekarza laryngologa rutynowymi metodami.

Powody, dla których trudno jest oddychać i nie ma wystarczającej ilości powietrza, są zróżnicowane, konieczna jest kompleksowa diagnostyka, aby ocenić prowokatorów.

Zabieg przeprowadzany jest przez wyspecjalizowanego specjalistę. Nie warto się relaksować, diagnoza może być dowolna, w tym potencjalnie niebezpieczna.

Dlaczego oddychanie staje się trudne? 16 powodów

Oddychanie jest tak naturalnym procesem, że jesteśmy przyzwyczajeni do nie zauważania go. Ale wszelkie problemy z nim natychmiast powodują panikę. Istnieje wiele powodów, które utrudniają oddychanie i nie wszystkie z nich są niebezpieczne dla zdrowia.

Co może być niebezpieczne trudności w oddychaniu?

Krótkotrwała duszność to adaptacja naszego ciała, która nie szkodzi. Inną sprawą jest to, że oddychanie jest trudne bez wyraźnego powodu lub towarzyszą mu inne objawy: ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, kaszel przez kilka minut lub dłużej. Może to być oznaką poważnego problemu i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej..

Dlaczego oddychanie staje się trudne??

Tymczasowe przyczyny trudności w oddychaniu

 1. Duszność po aktywności fizycznej jest zjawiskiem całkowicie normalnym. Ciało reaguje na zwiększony stres. Oddech zwykle powraca do zdrowia w ciągu jednej do dwóch minut..
 2. Stres emocjonalny jest częstą przyczyną niewydolności oddechowej. Staje się częste i powierzchowne, kołatanie serca. Dyskomfort minie po pewnym czasie.
 3. Przebywanie w dusznym pokoju lub w górach. Z powodu duszności lub niskiego ciśnienia osoba zaczyna częściej oddychać, aby uzyskać odpowiednią ilość tlenu.

Choroby serca i układu krążenia powodujące problemy z oddychaniem

Wszystkie choroby serca powodują duszność z jednego powodu - niedotlenienia lub braku tlenu. Ale mają różne działanie na organizm..

 • Choroba wieńcowa - choroba oparta na konflikcie: mięsień sercowy (mięsień sercowy) otrzymuje mniej tlenu, niż potrzebuje z powodu uszkodzenia tętnic wieńcowych (naczyń zasilających mięsień sercowy).
 • Arytmia to naruszenie rytmu serca. Krew przepływa przez ciało lub zbyt wolno i nie ma czasu na doprowadzenie tlenu do tkanek. Lub zbyt szybko, nie mając czasu na zwiększenie zawartości tlenu w naczyniach płucnych.
 • Wady i niewydolność serca prowadzą również do stagnacji krwi, jej niewystarczającego krążenia.

Choroby serca są łatwe do rozpoznania. Oprócz duszności pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej, jego kończyny puchną i stają się niebieskie. Objawy te są jasne dla lekarza i ułatwiają diagnozę..

Choroby płuc i dróg oddechowych

Każda choroba, w której światło dróg oddechowych zwęża się, prowadzi do trudności w oddychaniu..

 1. Ciała obce w jamie nosowej, gardle, oskrzelach zakłócają przepływ powietrza. Oddech staje się częsty, głośny i mniej głęboki, pojawia się panika. W tej sytuacji potrzebna jest pomoc w nagłych wypadkach..
 2. Odma opłucnowa i opłucnowa to nagromadzenie się gazu lub płynu w opłucnej płuc. Oprócz częstego oddychania występują również inne objawy - suchy kaszel, kołatanie serca, łzy i uczucie paniki.
 3. Guzy i torbiele mogą zarówno zwężać światło dróg oddechowych (jeśli znajdują się w nosogardzieli), jak i zakłócać pracę metabolizmu tlenu (jeśli znajdują się w płucach).
 4. Astma oskrzelowa - w jej atakach następuje ostre zwężenie światła oskrzeli w odpowiedzi na alergen, stres, brak powietrza.
 5. Choroby układu oddechowego również zmniejszają zdolność swobodnego oddychania..

Zaburzenia oddechowe układu nerwowego

Choroby układu nerwowego, podczas których oddychanie jest trudne, mogą być związane z patologiami mózgu, kręgosłupa i nerwów obwodowych.

 1. Zmiany w mózgu: uraz, nowotwór, udar, zapalenie mózgu. Mogą prowadzić do trudności w oddychaniu z powodu nieprawidłowego funkcjonowania ośrodka oddechowego. Oddychanie jest dokładnie kontrolowane przez mózg, a problemy w jego działaniu mogą prowadzić do zbyt częstego lub rzadkiego oddychania, aw ciężkich przypadkach nawet do zatrzymania go.
 2. Neuralgia międzyżebrowa powoduje silny ból podczas ruchu klatki piersiowej. Aby uniknąć dyskomfortu, pacjent oddycha rzadko i powierzchownie.
 3. Zakrzywiony kręgosłup może wywierać nacisk na nerwy i naczynia krwionośne. A to już spowoduje skurcz oskrzeli, zwężenie światła tętnic lub ból podczas próby wzięcia głębokiego oddechu.

Lekarze tutaj często obejmują zaburzenia oddechowe związane z nerwicą lub napadami złości. Jednak są one łatwo usuwane za pomocą środków uspokajających i nie wskazują na osobną chorobę, ale muszą być skonsultowane przez neurologa i / lub psychoterapeutę.

Zadławienie jest niebezpiecznym objawem wielu chorób.

Witryna zawiera informacje referencyjne wyłącznie w celach informacyjnych. Diagnoza i leczenie chorób powinny być przeprowadzane pod nadzorem specjalisty. Wszystkie leki mają przeciwwskazania. Wymagana konsultacja specjalistyczna!

Informacje ogólne

Zadławienie jest niezwykle bolesnym stanem charakteryzującym się brakiem powietrza i lękiem przed śmiercią. W medycynie termin „uduszenie” jest używany do określenia stanu uduszenia. Ten stan rozwija się w ostrych stadiach różnych chorób, zwykle wpływających na drogi oddechowe, układ serca, płuca.

W chorobach płuc uduszenie jest spowodowane naruszeniem penetracji tlenu do krwioobiegu i niedrożności dróg oddechowych.

Astma objawia się ostrym uczuciem braku powietrza. Chory zaczyna się dusić. Ponieważ oddychanie jest podstawową potrzebą człowieka, gdy zostaje naruszone, ciało sygnalizuje śmiertelne niebezpieczeństwo, co tłumaczy uczucie strachu i strachu przed śmiercią. Zazwyczaj uduszenie poza atakami astmy z reguły nie przeszkadza chorym.

Jeśli duszność pojawia się po wysiłku fizycznym, oznacza to poważny niedobór tlenu w narządach krążenia i oddechowym. W zależności od czynników, które powodują atak astmy, astma sercowa powstaje z powodu zaburzeń krążenia małego koła; astma oskrzelowa związana z ostrym naruszeniem drożności oskrzeli; mieszana astma, rozwijająca się z powodu patologii drzewa oskrzelowego lub z powodu choroby mięśnia sercowego.

Z którym lekarzem powinienem się skontaktować?

Choroby i stany, w których obserwuje się taki objaw

 • Astma oskrzelowa.
 • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).
 • Odma płucna.
 • Zawał mięśnia sercowego i jego powikłanie - zapalenie osierdzia.
 • Szok anafilaktyczny.
 • Spożycie ciał obcych.
 • Guzy tchawicy, krtani, oskrzeli.
 • Błonica krtani, gardła.
 • Obrzęk krtani.
 • Obrzęk płuc.
 • Rak płuc.
 • Zapalenie płuc.
 • Atak paniki.
 • Zespół rakowiaka.
 • Niedotlenienie płodu, uduszenie u noworodka.
 • Traumatyczna asfiksja.
 • Zespół hiperwentylacji.

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną charakteryzującą się niedrożnością dróg oddechowych, nadpobudliwością oskrzeli.

Zapalny charakter tej choroby, o przedłużonym przebiegu, prowadzi do nieodwracalnych zaburzeń morfofunkcjonalnych. Przy zwiększonej drażliwości drogi oddechowe reagują z chwilową niedrożnością, w wyniku czego trudności w oddychaniu.

Przyczyną astmy i uduszenia występującego podczas ataków astmy jest alergen, który dostał się do organizmu. W odpowiedzi organizmu dochodzi do skurczu małych i dużych oskrzeli, co prowadzi do uduszenia. Występują również ataki astmatyczne i niealergiczny charakter, ale znacznie rzadziej. Przyczyną ataku i duszności w tym przypadku jest zaburzenie endokrynologiczne lub uszkodzenie mózgu.

W przypadku astmy zakaźno-alergicznej napady występują na tle przebiegu chorób układu oddechowego (zapalenie migdałków, zapalenie płuc, zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli). Nieinfekcyjna alergiczna postać choroby występuje od innych alergenów: wełny, kurzu, łupieżu, puchu, żywności, leków, chemikaliów.

Typowe objawy astmy oskrzelowej:

 • Świsty, czasem słyszalne z daleka.
 • Duszność o różnym nasileniu.
 • Nieproduktywny kaszel.
 • Ataki uduszenia w nocy i uczucie braku powietrza.

Na astmę leczy się trzy główne czynniki:
 • Zwolnienie z ataku i uduszenia.
 • Identyfikacja i leczenie przyczyn choroby.
 • Eliminacja procesów zapalnych.

Głównymi lekami stosowanymi w leczeniu astmy są wziewne glikokortykosteroidy.

Zespół obturacyjny

Choroba ta jest konsekwencją negatywnego wpływu palenia na płuca lub konsekwencją pracy w ciężkiej produkcji (cement, węgiel, miazga i papier). Pyły krzemu i kadmu są szczególnie szkodliwymi i poważnymi czynnikami ryzyka zawodowego, które powodują niedrożność..

Ponadto w przypadku POChP poziom odżywiania ma niemałe znaczenie; poziom społeczno-ekonomiczny, bierne palenie w dzieciństwie; wcześniactwo; czynnik genetyczny.

Zaburzenia patologiczne i zmiany w zespole obturacyjnym:

 • Zwiększony śluz.
 • Dysfunkcja nabłonka rzęskowego wyściełającego drogi oddechowe.
 • Serce „płucne” (przy chorobie oskrzeli i płuc zaburzony jest mały krąg krążenia krwi, co prowadzi do wzrostu prawej części serca).
 • Niedrożność oskrzeli.
 • Hiperwentylacja płuc.
 • Choroby płucnej wymiany gazowej.
 • Rozedma płuc (przy tej chorobie oskrzela rozszerzają się patologicznie, co prowadzi do zmiany anatomii klatki piersiowej i duszności).
 • Nadciśnienie płucne.
 • Zniszczenie Parenchyma.

Objawy zespołu obturacyjnego: narastający kaszel, a następnie pojawienie się plwociny (w zależności od ostrego lub przewlekłego stadium choroby, plwocina jest oddzielona śluzem lub ropnym), duszność, uduszenie (w stadium przewlekłym). Podczas zaostrzenia wszystkie objawy nasilają się, duszność nasila się, wydzielana jest więcej plwocina..

Metody leczenia zespołu obturacyjnego mają na celu:

 • Łagodzenie objawów (leczenie kaszlu, łagodzenie duszności).
 • Zwiększona tolerancja wysiłku.
 • Poprawa jakości życia.
 • Krótszy okres zaostrzenia.

Główną metodą zapobiegania jest odrzucanie papierosów.

Odma płucna

Odma opłucnowa jest stanem, w którym pewna ilość powietrza gromadzi się w jamie opłucnej z powodu naruszenia szczelności płuc lub uszkodzenia ściany klatki piersiowej. Jeśli powietrze wkrótce przestanie wchodzić do jamy opłucnej (z powodu zamknięcia wady w ścianie klatki piersiowej lub w miąższu płucnym), wówczas taka odma opłucnowa nazywana jest zamkniętą. W przypadku, gdy powietrze w opłucnej swobodnie komunikuje się z powietrzem na zewnątrz ciała, jest to otwarta odma opłucnowa.

Jeśli podczas wdechu powietrze jest zasysane do jamy opłucnej, czas wydechu może nie wydostać się z jamy, ponieważ wada spadnie (zamknie się). Odma opłucnowa nazywa się zastawką lub intensywną.

Ze względu na różnicę ciśnienia wewnątrzopłucnowego z ciśnieniem atmosferycznym dochodzi do ucisku płuc i zaburzeń krążenia. Prowadzi to do poważnych trudności w oddychaniu. Odma opłucnowa jest bardzo niebezpiecznym stanem, bez natychmiastowej pomocy osoba może umrzeć nie tylko z powodu trudności w oddychaniu, ale także z powodu traumatycznego wstrząsu (z powodu naruszenia integralności klatki piersiowej, ponieważ zwykle dzieje się tak z obrażeniami lub kontuzjami).

Pierwsza pomoc medyczna poszkodowanemu polega na uszczelnieniu ściany klatki piersiowej, wdychaniu tlenu, leczeniu środkami przeciwbólowymi. Jeśli nie można przywrócić zapadniętej części płuca, wykonuje się resekcję uszkodzonego obszaru..

Zawał mięśnia sercowego i jego powikłanie

Śmierć mięśnia sercowego następuje z powodu upadku rozdartego skrzepu do tętnic wieńcowych, w wyniku czego krew z tej tętnicy przestaje wnikać do serca. Bez tlenu rozpuszczonego we krwi ta część serca, która powinna być „obsługiwana” przez tę tętnicę, może przetrwać nie więcej niż 30 minut. Następnie zaczyna się śmierć komórek mięśnia sercowego. Następnie w miejscu martwicy powstają nieelastyczne blizny, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie serca, ponieważ funkcja tego narządu polega właśnie na elastycznym rozciąganiu i ściskaniu, co pozwala „pompować” krew jak pompa.

Cierpiący na zawał serca jest bardziej prawdopodobne u osób, które poruszają się trochę, mają nadwagę, palą, cierpią na nadciśnienie. Ważny jest również czynnik wieku. Jeśli serce osoby jest absolutnie zdrowe, a jednocześnie miał zawał mięśnia sercowego, najprawdopodobniej stało się to z powodu uszkodzenia tętnicy wieńcowej.

Zwiastunem ataku serca mogą być ataki dusznicy bolesnej, charakteryzujące się dusznością i bólem serca. Czasami atak serca następuje ostro, bez objawów prodromalnych.

Powikłaniem tego poważnego stanu jest zapalenie osierdzia po zawale. Ta patologia serca jest dość trudna do zdiagnozowania, z powodu których występują błędy w formułowaniu wtórnej diagnozy.

Szok anafilaktyczny

Wstrząs anafilaktyczny jest ostrym, ciężkim stanem, w którym rozwija się niewydolność oddechowa i niewydolność krążenia. Ta reakcja występuje z powodu spożycia alergenu w znacznej ilości. Ciało wyraźnie na to reaguje. Wstrząs anafilaktyczny zagraża życiu, ponieważ szybko rozwijający się zapaść naczyniowa prowadzi do ustania dopływu krwi do serca i zahamowania innych ważnych funkcji organizmu..

Wstrząsowi anafilaktycznemu towarzyszą następujące objawy: zaczerwienienie skóry, wysypki, obrzęk tkanek miękkich, pojawienie się skurczu oskrzeli. Zjawisko to charakteryzuje się również uduszeniem, uciskami za mostkiem, niemożnością lub trudnością wydechu i wdychania. Jeśli obrzęk dotknie śluzowych powierzchni krtani i gardła, oddychanie stanie się nie tylko trudne, ale niemożliwe. Centralny układ nerwowy reaguje na ten stan podnieceniem, zawrotami głowy, strachem i depresją świadomości. W końcu osoba poszkodowana zapada w śpiączkę i umiera, jeśli nie otrzyma pomocy w nagłych wypadkach.

Nawet mniej poważna reakcja alergiczna może prowadzić do niewydolności oddechowej i rytmu serca, do pojawienia się duszności, kaszlu, chrypki głosu (z powodu obrzęku krtani).

Aby zatrzymać reakcję anafilaktyczną, stosuje się terapię odczulającą, przeciwobrzękową, przeciwzapalną, hemodynamiczną. Pierwszą pomocą jest zarządzanie hormonami - prednizonem lub deksametazonem.

Przyczynami wstrząsu anafilaktycznego mogą być: ukąszenia owadów, wstrzykiwanie narkotyków (antybiotyki itp.), Chemikalia, produkty z krwi, pyłki, kurz, niektóre pokarmy.

U osób podatnych na alergie ten stan może się powtórzyć. Dlatego powinieneś ubezpieczyć się przed anafilaksją: ostrzegaj lekarzy przed alergiami na leki; Nie jedz alergizujących pokarmów; dokładnie oczyść mieszkanie z kurzu; idąc na piknik na świeżym powietrzu, weź ze sobą leki przeciwhistaminowe.

Ciała obce w drogach oddechowych

Ciała obce wpadające do krtani, tchawicy, oskrzeli są często problemem z dzieciństwa. Dzieci poniżej 5 - 6 lat czasami wkładają do ust małe monety, małe zabawki, groszek. Ostrym oddechem małe przedmioty wpadają do krtani. Ostry oddech może być wywołany śmiechem, płaczem, strachem.

Choroby, którym towarzyszą ataki kaszlu (krztusiec lub astma oskrzelowa), mogą również przyczyniać się do wnikania ciał obcych do dróg oddechowych..

Bardzo często ciała obce przedostają się do dróg oddechowych podczas rozmowy lub jedzenia. Zamykają światło tchawicy, a tym samym blokują łatwy dostęp powietrza. Jeśli obcy przedmiot dostanie się do krtani, u osoby rozwija się odruchowy kaszel. Dzięki kaszelowi przedmiot może wyskoczyć przez usta. Jeśli światło krtani lub tchawicy jest całkowicie zablokowane, następuje stan uduszenia, a następnie - utrata przytomności i zatrzymanie akcji serca. Bez natychmiastowej pomocy osoba umrze za kilka minut.

Jeśli tylko oskrzela są zatkane, konsekwencją tego będzie ciężkie zapalenie płuc.

Objawy stanu z niepełną niedrożnością dróg oddechowych wyrażone są w odruchowym napadowym kaszlu, głośnym oddychaniu, chrypce głosu (jeśli obcy przedmiot utknął między strunami głosowymi), lęku, strachu. Pojawiają się objawy niewydolności oddechowej: zabarwienie widocznych błon śluzowych i skóry, rozszerzenie skrzydeł nosa, wycofanie przestrzeni międzyżebrowych. Z całkowitą blokadą osoba absolutnie nie może oddychać, jego głos znika, a bardzo szybko dochodzi do utraty przytomności z powodu głodu tlenu.

Zapewnienie pomocy w nagłych wypadkach w kontakcie z obcymi obiektami:

 • Jeśli ofiara jest przytomna, należy ją poprosić o ustawienie się w pozycji pionowej i nieznaczne przechylenie głowy i klatki piersiowej. Trzeba ostro, ale nie za mocno, trafić go w plecy między łopatkami. Kilka z tych ataków może wypchnąć obcy obiekt na zewnątrz..
 • Jeśli pierwsza metoda okazała się nieskuteczna, należy zbliżyć się do pleców osoby, złapać ją za ręce między poziomem brzucha i klatki piersiowej i mocno ścisnąć. Podczas kompresji dolne żebra opadają, dzięki czemu powstaje potężny ruch gazu wstecz z dróg oddechowych na zewnątrz. Należy pamiętać, że natychmiast po wydaleniu obcego obiektu z krtani osoba odruchowo i głęboko oddycha powietrzem. Jeśli obcy przedmiot nie opuścił jamy ustnej, może ponownie wpaść do dróg oddechowych.
 • Jeśli poszkodowany jest w pozycji leżącej na plecach, to w celu usunięcia ciała obcego należy go obrócić na plecy i mocno przycisnąć pięściami do górnej części brzucha.
 • Jeśli dana osoba straciła przytomność, musi leżeć z żołądkiem na zgiętym kolanie i spuszczoną głową. Uderzenie dłoni w rejon szkaplerza wykonuje się nie więcej niż 5 razy.
 • Po przywróceniu oddychania osoba nadal potrzebuje pomocy medycznej, ponieważ metody pierwszej pomocy mogą uszkodzić żebra i narządy wewnętrzne.

Skuteczność powyższych czynności zależy od czynnika czasu i właściwych działań ratownika.

Guzy tchawicy, krtani, oskrzeli

W drogach oddechowych mogą powstawać łagodne, złośliwe guzy i formacje podobne do nowotworów. Ich rozwój jest wspierany przez urazy mechaniczne, przeciążenie więzadeł oraz szkodliwe czynniki produkcyjne: kurz, dym.

Objawy w przypadku guza strun głosowych: zmęczenie więzadeł podczas rozmowy, chrypka. Rozpoznanie potwierdza się na podstawie laryngoskopii i prezentacji klinicznej..

Jeśli guz nowotworowy zaczął się rozwijać na progu krtani, objawia się to uczuciem obcego ciała, trudnościami z przełykaniem i ostrym bólem ucha. Jeśli guz jest owrzodzony, wówczas z ust wyczuwalny jest gnijący zapach i w ślinie obserwuje się sacharozę.

Rak krtani komorowy jest prawie bezobjawowy we wczesnych stadiach, a następnie powoduje chrypkę i duszność.

Guzy występujące na tchawicy charakteryzują się wydzielaniem krwi w plwocinie podczas kaszlu.

Czasami narastające guzy mogą blokować drogi oddechowe, a tym samym utrudniać oddychanie, a nawet powodować uduszenie. Aby otworzyć światło dróg oddechowych, musisz wypalić guz za pomocą laseroterapii. To prawda, że ​​to lekarstwo nie jest radykalne, ponieważ prędzej czy później guz ponownie rośnie.

Laseroterapia jest przeprowadzana po dożylnym podaniu leków znieczulenia ogólnego. Pacjent otrzymuje bronchoskop, który kieruje go do guza. Wiązka przechodząca przez bronchoskop wypala guz. Operacja jest dość łatwa do przeprowadzenia. Po znieczuleniu pacjent zwykle szybko odzyskuje przytomność. Przy powtarzanym wzroście guz ponownie blokuje drogi oddechowe, a następnie można powtórzyć leczenie laserowe. Czasami laser łączy się z radioterapią, co pozwala wydłużyć efekt terapeutyczny.

Innym rozwiązaniem tego problemu jest użycie stentu - specjalnego mechanizmu, który wygląda jak mała rurka z siatki. Stent pomaga wyeliminować skutki uduszenia i duszności. Wprowadza się go do ciała za pomocą bronchoskopu, a następnie otwiera jak parasol. Stent utrzymuje otwarte ściany dróg oddechowych i umożliwia przedostanie się powietrza. To urządzenie podaje się doustnie w znieczuleniu ogólnym..

Błonica krtani, gardła

Inną nazwą błonicy jest krup. Istnieje wiele odmian tej choroby w zależności od lokalizacji: błonica oka, nosa, gardła, krtani itp. Rozwija się jako niezależna choroba. Czynnikiem sprawczym tej choroby są drobnoustroje błonicze, które toksycznie wpływają na organizm, w szczególności na układ sercowo-naczyniowy i nerwowy.
Zadławienie jest objawem błonicy gardła i krtani..

Dane statusu charakteryzują następujące objawy:

 • Wzrost temperatury.
 • Chrypka.
 • Kaszel niegrzecznej, szczekającej postaci.
 • Głośny, ciężki oddech.
 • Udział mięśni pomocniczych w czynności oddychania i cofania się podczas oddychania przestrzeni międzyżebrowych.

W przypadku silnego uduszenia spowodowanego zwężeniem krtani pojawiają się następujące objawy:
 • Sinica trójkąta nosowo-wargowego i paznokci.
 • Silny niepokój zamieniający się w senność.
 • Płytkie oddychanie.
 • Zimny ​​pot na czole.
 • Spadek ciśnienia.
 • Skurcze.

Brak opieki w nagłych wypadkach może spowodować śmierć w wyniku uduszenia..

Obrzęk krtani

Stan obrzęku krtani jest objawem niektórych procesów patologicznych i nie jest uważany za niezależną chorobę. Obrzęk może wystąpić z powodu stanu zapalnego lub urazu mechanicznego. Urazy mechaniczne obejmują oparzenie krtani roztworami żrących zasad i kwasów oraz oparzenie gorącym jedzeniem (czynnik gospodarstwa domowego). Czasami obrzęk występuje po radioterapii lub radioterapii szyi. Jeśli ropienie występuje w gardle, przestrzeni około gardłowo-gardłowej, w migdałkach podniebiennych, korzeniu języka, może rozwinąć się z tego powodu obrzęk krtani.

Czasami jego pojawienie się jest związane z niektórymi ostrymi (szkarlatyna, odra, grypa, dur brzuszny) i przewlekłymi (kiła, gruźlica) chorobami zakaźnymi.

Niezapalny obrzęk występuje z chorobami nerek, układu sercowego, marskością wątroby, ogólnym wyniszczeniem, z uciskiem żył i limfatycznych naczyń szyjnych z powodu zaburzeń krążenia. Czasami obrzęk krtani występuje jako objaw alergiczny na niektóre pokarmy (truskawki, owoce cytrusowe, krewetki itp.) Lub na leki. Taki obrzęk nazywa się angioneurotyczny i często dotykają nie tylko krtani, ale także twarzy i szyi..

Obrzęk często występuje w obszarach krtani, które zawierają dużo luźnej tkanki łącznej w warstwie podśluzówkowej (nagłośnia, tylna ściana krtani, powierzchnia językowa nagłośni, fałdy nagłośni zgarnięte). Znacznie rzadziej obrzęk występuje w okolicy fałdów głosowych..

Objawy obrzęku zapalnego: uczucie wewnątrz ciała obcego, duszenie się, trudności w połykaniu, uczucie zwężenia krtani, zaburzenia głosu. Jednak głos nie zawsze się zmienia. Z powodu zwężenia krtani w nocy osoba może być dręczona przez uczucie braku powietrza.

Obrzęk niezapalny charakteryzuje się nieprzyjemnymi wrażeniami podczas połykania.

Jeśli obrzęk rozwija się powoli (zwykle jest to obrzęk niezapalny), wówczas nie obserwuje się zjawiska braku powietrza i uduszenia. A w przypadku ostrego rozwoju obrzęku (natura zapalna) zjawisko uduszenia jest objawem obowiązkowym.

Obrzęk płuc

Ten stan charakteryzuje się obfitym patologicznym zrzutem do tkanki płucnej płynnej części krwi..

Zespół obrzęku płuc zagraża życiu. Występuje w chorobach i stanach, takich jak ostra niewydolność zawału mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, alergie, nadciśnienie tętnicze, rozlane zapalenie płuc, stwardnienie rozsiane, przewlekłe zapalenie oskrzeli, uszkodzenie układu nerwowego, zatrucie, utonięcie.

Ponadto obrzęk płuc może wystąpić jako reakcja organizmu na: wprowadzenie leków; przetaczanie nadmiernie dużej objętości płynu; ekstrakcja płynu puchlinowego, ekstrakcja wysięku opłucnowego. W rozwoju obrzęku dowolnej natury duże znaczenie ma wzrost ciśnienia w krążeniu płucnym, aw rezultacie wzrost przepuszczalności ścian naczyń włosowatych. Stwarza to warunki do wypłynięcia płynnej części krwi do pęcherzyków płucnych i śródmiąższowej tkanki płucnej. Przesięk gromadzący się w pęcherzykach płucnych zawiera dużo białka. Tworzy pianę, która zmniejsza powierzchnię powierzchni oddechowej płuc. Z tego powodu rozwija się ciężka niewydolność oddechowa..

Objawy rozwoju obrzęku płuc mogą wystąpić u całkowicie zdrowej osoby, jeśli przeszedł on znaczny wysiłek fizyczny i w wyniku tego wysiłku miał pęknięcie cięciw ścięgna w zastawce mitralnej, co prowadzi do ostrego stanu niewydolności mitralnej.

Zewnętrznym objawem obrzęku płuc jest pojawienie się różowej piany w jamie ustnej i wargach. To prawda, że ​​czasami dochodzi do zamieszania, ponieważ taki objaw może spowodować zwykły ugryzienie policzka lub języka we krew, w wyniku czego wydzielana krew miesza się ze śliną, a różowa piana jest widoczna podczas badania jamy ustnej.

Rak płuc

Jeśli nowotwory złośliwe wpływają na ściany płuc lub oskrzeli, szybko rosną i intensywnie dają przerzuty, wówczas patologią jest rak płuc. Obraz diagnostyczny raka płuc trudno jest pomylić z obrazem innej choroby. Dziś jest to jedna z najczęstszych chorób onkologicznych..

Grupa ryzyka obejmuje starszych mężczyzn. Kobiety rzadziej mają raka płuc.

Wdychanie substancji rakotwórczych, w szczególności dymu tytoniowego, w którym są zawarte, przyczynia się do wystąpienia nowotworu złośliwego. Im więcej osoba pali, tym większe prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu. Najbardziej niebezpieczne są papierosy niefiltrowane. Osoby, które same nie palą, ale żyją w rodzinie, w której co najmniej jeden członek rodziny pali, częściej chorują na raka płuc. Nazywa się to „biernym paleniem”..

Inne czynniki przyczyniające się do wystąpienia guza w płucach to przewlekłe zapalenie oskrzeli, gruźlica i zapalenie płuc; zanieczyszczenie powietrza; kontakt z arsenem, niklem, kadmem, azbestem, chromem. Guzy mogą utrudniać oddychanie i powodować duszenie. Do leczenia stosuje się tę samą technikę, co w przypadku guza górnych ścieżek - laseroterapię.

Zapalenie płuc

Jeśli infekcja wpłynęła na płuca, występują w nich procesy zapalne. Zapalenie dotyczy pęcherzyków cienkościennych - pęcherzyków płucnych, które są niezbędne do procesu nasycenia krwi tlenem. Czynnikiem zakaźnym, który spowodował zapalenie płuc, mogą być grzyby, wirusy, bakterie, pasożyty wewnątrzkomórkowe. Każda postać zapalenia płuc ma indywidualną charakterystykę przepływu. Choroba może również rozwinąć się jako powikłanie po wcześniejszych chorobach: grypie, przeziębieniach, zapaleniu oskrzeli.

Z reguły najczęściej określanymi czynnikami rozwoju zapalenia płuc są pneumokoki i pałeczki hemofilne, rzadziej mykoplazma, chlamydia i legionella. We współczesnej pulmonologii opracowano już szczepionki przeciw hemofilowi ​​Bacillus i pneumokokom, które jako profilaktyka mogą zapobiegać rozwojowi choroby lub, jeśli już się rozwinęły, łagodzić jej objawy.

Zdrowa osoba zwykle ma pewną ilość bakterii w płucach. Wnikanie nowych, obcych mikroorganizmów do płuc jest blokowane przez działanie układu odpornościowego. A jeśli z jakiegoś powodu układ odpornościowy nie działa, rozwija się zakaźne zapalenie. Dlatego choroba najczęściej dotyka osoby o słabej odporności, a także dzieci i osoby starsze.

Czynnik sprawczy przedostaje się do płuc przez drogi oddechowe. Na przykład z jamy ustnej do płuc podczas snu przenika śluz, który zawiera bakterie lub wirusy. Niektóre z możliwych patogenów mogą stale przebywać w nosogardzieli, nawet u zdrowych ludzi..

Objawami choroby objawia się wysoka gorączka, kaszel z ropnym wydzielaniem, duszność, duszność, osłabienie, silne nocne poty. Przy mniej poważnych objawach choroby pacjent może doświadczyć: suchy kaszel bez oddzielania plwociny, silny ból głowy, letarg.

W zależności od obszaru dotkniętego patogenem przydziel:

 • Ogniskowe zapalenie płuc (zajmuje niewielką część płuc).
 • Płucne zapalenie płuc (zajmuje cały płat płuca).
 • Segmentowy (zajmuje jeden lub więcej segmentów płucnych).
 • Drenaż (w którym małe ogniska zapalne łączą się i tworzą większe).
 • Ogółem (najtrudniejsza wersja zapalenia płuc, w której ognisko zapalne zajmuje cały obszar płuc).

Atak paniki

Ten stan należy do grupy zaburzeń lękowych. Inne nazwy: dystonia wegetatywno-naczyniowa, dystonia neurokrążąca. Według statystyk około 40% wszystkich ludzi przynajmniej raz w życiu cierpiało z powodu ataku paniki. U kobiet występują one znacznie częściej niż u mężczyzn, ponieważ przyczyną przyczyniającą się do rozwoju tego stanu jest przeciążenie emocjonalne. I, jak wiadomo, u kobiet układ emocjonalny jest słabszy niż u mężczyzn, chociaż z powodu niektórych mechanizmów fizjologicznych jest bardziej elastyczny.

Przewlekłe przeciążenie układu nerwowego jest charakterystyczne dla osób, które mają niepokojąco podejrzany charakter. Ci ludzie są zagrożeni. Ataki paniki mają miejsce w wyniku konfliktu nieświadomości i świadomości osoby. Przełom nieświadomości, jako silniejszej i pradawnej formacji psychicznej, ma miejsce, gdy cienka warstwa świadomości w ludzkiej psychice rozpada się pod wpływem zewnętrznych czynników psycho-szkodliwych.

Objawy ataku paniki: kołatanie serca, szybkie bicie serca, zawroty głowy, drżenie kończyn, drętwienie kończyn (w szczególności lewego ramienia), ból po lewej stronie mostka, trudności w oddychaniu, intensywny strach. Atak paniki następuje nagle i trwa do pół godziny.

Leczenie ataków paniki w ciężkich przypadkach obejmuje stosowanie leków przeciwdepresyjnych i uspokajających. W mniej ciężkich przypadkach leczenie odbywa się za pomocą psychoterapii..

Zespół rakowiaka

Rakowiak jest zwykle nazywany łagodnym, powoli rosnącym nowotworem. U mniej niż 10% rakowiaków guz jest złośliwy. Jeśli guz jest mały i nie ściska pobliskich tkanek, objawy praktycznie nie występują. Rakowiaki mogą dawać przerzuty. Występują częściej u osób starszych niż u ludzi młodych. Wśród mężczyzn i kobiet częstość występowania zespołu rakowiaka jest prawie taka sama. Guzy rakowiaka mogą występować w różnych miejscach..

W zależności od lokalizacji wyróżniają:

 • Guzy górne wpływające na drogi oddechowe, przewód pokarmowy, dwunastnicę, żołądek, trzustkę.
 • Średnie guzy zlokalizowane w jelicie cienkim, wyrostku robaczkowym, jelicie ślepym, okrężnicy wstępującej.
 • Niższe guzy występujące w esicy i odbytnicy, w okrężnicy poprzecznej i zstępującej.

Objawy rakowiaka, które składają się na cały zespół kliniczny: występowanie uczucia gorąca po jedzeniu, spadek ciśnienia krwi, kichanie, uduszenie, zaburzenia czynności jelit.

Niedotlenienie płodu i uduszenie u noworodka

Te dwie patologie są najczęstsze w praktyce okołoporodowej..
Termin „okołoporodowy” odnosi się do okresu mierzonego od 28 tygodnia ciąży do 7 dnia po porodzie.

Niedotlenienie jest niebezpieczne z powodu braku tlenu u płodu podczas znalezienia wewnątrzmacicznego i podczas porodu. Ten stan jest spowodowany zaprzestaniem lub ograniczeniem dostępu do organizmu tlenu i gromadzeniem się we krwi nieutlenionych toksycznych produktów przemiany materii. Z powodu niedotlenienia reakcje redoks są zaburzone u płodu.

Niedotlenienie prowadzi do podrażnienia ośrodka oddechowego z powodu akumulacji dwutlenku węgla. Płód musi oddychać przez otwartą głośnię, a wszystko, co jest wokół niego (śluz, płyn owodniowy, krew) jest aspirowane do wewnątrz.
Przyczyny tej patologii to dysfunkcja łożyska, choroby pozagenitalne, choroby matki, zatrucie, patologia pępowiny i patologia płodu, infekcje i urazy wewnątrzmaciczne, nieprawidłowości genetyczne.

Objawy niedotlenienia płodu: skoki akcji serca, arytmia, głuchy dźwięk serca. We wczesnych stadiach patologii obserwuje się aktywny ruch płodu, w kolejnych etapach zmniejszenie i spowolnienie ruchów.

Uduszenie płodu, a następnie dziecka, prowadzi do ciężkich patologii wewnątrzmacicznych i porodowych. Aby wyeliminować uduszenie, stosuje się hiperbaryczne natlenianie i tlenoterapię. Celem obu terapii jest nasycenie płodu tlenem..

Asfiksja u noworodka (depresja noworodka) jest patologią, w której dzieci rodzą się z obecnością czynności serca, ale z brakiem oddychania lub bezproduktywnymi ruchami oddechowymi. Uduszenie niemowląt leczy się za pomocą takich środków, jak wentylacja mechaniczna, korekcja zaburzeń metabolicznych, korekta bilansu energetycznego.

Traumatyczna asfiksja

Uduszenie o charakterze traumatycznym może wystąpić z powodu przedłużonego i silnego ucisku górnej części brzucha lub klatki piersiowej.

Ze względu na to, że odpływ żylny z górnej części ciała jest gwałtownie zaburzony, występuje wzrost ciśnienia w sieci żylnej z tworzeniem się małych wielokrotnych krwotoków (lub wybroczyń) w błonach śluzowych, na skórze, w narządach wewnętrznych, w mózgu. Skóra nabiera niebieskawego odcienia. Uraz ten często wiąże się z siniakami serca i płuc, z uszkodzeniem wątroby..

Objawy pourazowej asfiksji: krwotoki punktowe; obrzęk twarzy; pobudzenie, a następnie letarg; niewydolność oddechowa; zaburzenia widzenia; czasami - utrata orientacji w przestrzeni, częste i płytkie oddychanie. Bez pomocy w nagłych wypadkach i szybkiego rozpoczęcia skutecznej wentylacji płuc następuje ostateczne zatrzymanie oddychania. W warunkach stacjonarnych oprócz wentylacji pacjentowi podaje się glukozę i leki nasercowe w celu utrzymania czynności serca. Aby zapobiec zjawisku obrzęku płuc i obrzęku mózgu, wprowadza się środek moczopędny - lasix. W ciężkich przypadkach wykonuje się awaryjną intubację tchawicy.

Zespół hiperwentylacji

Zespół hiperwentylacji jest chorobą psychosomatyczną, w której zakłóca się zwykły program oddechowy. Pod wpływem czynników psychicznych i stresu człowiek zaczyna się dusić. Zespół ten jest formą dystonii neurokrążącej..

Ten warunek został opisany w XIX wieku na podstawie obserwacji żołnierzy biorących udział w działaniach wojennych. W tym czasie warunek ten nazywano „sercem żołnierza”.

Istotą zespołu hiperwentylacji jest to, że osoba pod wpływem czynników stresowych i lękowych zaczyna oddychać często i intensywnie. Prowadzi to do odchylenia od normy kwasowości krwi i zmiany stężenia we krwi takich minerałów jak wapń i magnez. Z kolei zjawiska te przyczyniają się do pojawienia się objawów zawrotów głowy, sztywności mięśni, skurczów, drżenia, śpiączki w gardle, potu, duszności, bólu w klatce piersiowej. U wrażliwych i niespokojnych osobowości objawy te są pamiętane podczas stresu, nieświadomie utrwalając je w psychice i odtwarzane w następujących stresujących sytuacjach.